Systemy SRK
Zaprojektowane od podstaw z myślą o polskich uwarunkowaniach i możliwościach inwestycyjnych
Automatyka PT
Sterowniki CZAT są najczęściej wybieraną automatyką polową i zabezpieczeniową systemów zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym
Sterowanie urządzeniami nN
Elektryczne ogrzewanie rozjazdów i oświetlenie terenów kolejowych
5
Systemów z obszaru SRK
pozwalających na kompleksową realizację inwestycji
7
Generacji sterowników CZAT
będących najczęściej stosowaną automatyką polową i zabezpieczeniową stałoprądowych układów zasilania w Polsce
10
Oddziałów serwisowych
pełniących dyżury 24 h/dobę
11 VII 2024
Z przyjemnością informujemy, że Spółka ELESTER z sukcesem zakończyła zewnętrzny audyt recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością. Otrzymany certyfikat, wystawiony przez jednostkę certyfikującą DEKRA, potwierdza, że nasza Spółka działa zgodnie z normą ISO 9001:2015. Warto zaznaczyć, że dla Spółki ELESTER każda forma weryfikacji pracy stanowi cenną informację zwrotną, która pozwala na dalsze doskonalenie. Audytorzy, którzy po raz […]
01 VII 2024
Mamy przyjemność poinformować, że w związku z odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki dnia 27 czerwca 2024 roku i wygaśnięciem mandatu zarządu, Rada Nadzorcza Spółki, po procedurze konkursowej, podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Piotra Obryckiego na stanowisko Prezesa Spółki ELESTER. Nowy Prezes skupi się na kontynuacji rozpoczętych działań oraz dalszym rozwoju technologii, w tym wprowadzaniu innowacyjnych […]

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]